اخبار
 
تصویر امنیتی

 
اخبار
مقطع كارشناسي

رشته کارشناسی پوشاک مجلسی و خانگی  Sites/Files/144/سرفصل دروس پوشاک مجلسی.pdf

رشته مهندسی فناوری چرم  Sites/Files/143/سر فصل دورس مهندسي چرم.pdf